top of page

Ankara Konut

Ankara'da bulunan konut için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve raporları ile malzeme, bozulma, özgünlük ve müdahale analizleri hazırlanması.


bottom of page